Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit leidt vaak tot problemen al vanaf de jeugdjaren. Met name zolang dit nog onbegrepen is bij de persoon in kwestie of de omgeving. Wanneer kinderen naar de peuterzaal gaan pikken ze klachten op, dat kan zowel fysiek als emotioneel zijn (o.a. hoofdpijn, buikpijn!) van andere kinderen en volwassenen. Het lijken "kwakkelkindjes". Met het minste of geringste zijn ze ziek of over de toeren. Worden ze meegenomen naar huis dan kunnen deze klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen.

De essentie van dit probleem ligt in de andere trilling waarop deze kinderen, maar ook volwassenen functioneren. Hierdoor kunnen wel drie keer zoveel prikkels worden opgenomen m.b.t. een gebeurtenis dan anders en die worden allemaal verwerkt. Dat kost uiteraard veel meer tijd. Het is logisch dat hooggevoelige mensen, ook wel High Sensitive Persons genoemd (HSP’ers) daardoor meer rustige momenten nodig hebben om het allemaal te kunnen verwerken.

De aura is gemakkelijker toegankelijk voor allerlei invloeden en ook dat heeft invloed op het functioneren. Een aura kan beschadigd raken, vooral door overbelasting. Daarom is het belangrijk om te leren hoe je op de juiste manier om gaat met de informatie die op je af komt. Daar zijn allerlei oefeningen en handreikingen voor beschikbaar.

Bij klachten wordt meestal niet in eerste instantie gedacht aan hooggevoeligheid. Naast de lichamelijke signalen worden namelijk ook nogal eens psychische problemen vermoed. Het kan een hele zoektocht zijn voordat duidelijk is dat het om hooggevoeligheid gaat. Hooggevoeligheid wordt over het algemeen in de jeugd ervaren als een last en wanneer men eenmaal weet hoe je er mee om kunt gaan als een kracht. Het kan heel fijn zijn dat je anderen goed kunt aanvoelen!

Hooggevoeligheid wordt nogal eens verwisseld met overgevoeligheid. De symptomen van hooggevoeligheid en overgevoeligheid overlappen elkaar vaak. Overgevoeligheid is een gevolg van een beschadiging van het energetisch systeem. Oorzaken zijn o.a. straling, verstorende voorwerpen en traumatische gebeurtenissen. Om een juist inzicht te krijgen of er sprake is van hooggevoeligheid of overgevoeligheid is het belangrijk eerst de beschadigingen van het energetisch systeem - indien mogelijk - op te lossen. Een energetische behandeling kan hierbij helpen.