De telescoop

Voelen is een vak

Wat is voelen eigenlijk? Als ik die vraag stel komt er iets als : eu..tja… Het is best lastig om te omschrijven wat voelen inhoudt. We proberen dan woorden te geven aan iets wat los staat van denken. Wanneer ik probeer dat wat ik voel te be”grijpen”, dan kom ik niet uit mijn woorden.

Grote denkers erkennen we al vele eeuwen en ze hebben een grote invloed op de wijze waarop we omgaan met elkaar in onze samenleving. Voelen werd vooral gezien als emotioneel gedoe, met tranen en gesnotter en bovenal had je er “niks aan”.

Descartes (1596 – 1650) zei “Ik denk, dus ik ben.” Het idee dat het denken leidend moet zijn, maakte dat rede en logica wijdverbreid de basis werden voor de maatschappelijke inzichten.

Denk je niet, dan ben je dus niet…?. Het idee dat het hoofd en het lichaam gescheiden zijn, is achterhaald, veel klachten die niet begrepen worden, (b)lijken voort te komen uit een deel van het bewustzijn dat te maken heeft met voelen.

Voelen hoort bij ieder van ons, al vanaf dag één werkt het! Het is ook een talent, net zoals denken en het hoort bij elke mens. Het helpt ons betekenis te geven aan de wereld.

Gevoelens stromen door ons lichaam, spreekwoorden in onze taal verwijzen ernaar: een brok in de keel, een knoop in de maag, woede opkroppen, iets op je lever hebben, angst in je hele lijf voelen….

Hoe krijg je die brok, die knoop, dat gestagneerde gevoel weer in beweging? E-motie betekent niets anders dan energie in beweging! En dat is waar kinesiologie je bij kan ondersteunen, door te luisteren naar de wijsheid van het hele lijf en samen met jou op zoek te gaan...

Wat kan Praktijk De Telescoop u bieden: