Het energiesysteem

Er zijn meerdere systemen werkzaam in het menselijk lichaam. Bekende systemen zijn het ademhalingstelsel, de bloedsomloop, de spijsvertering en het zenuwstelsel. Daaronder is een energiesysteem werkzaam, die de werking van de andere systemen mogelijk maakt.

Het niet goed functioneren begint vaak met uitval van (een deel) het energiesysteem en eindigt met lichamelijke of psychische klachten. Processen werken niet meer optimaal op celniveau. Zenuwen geven alarmsignalen af, waardoor je allerlei pijnen en pijntjes gaat voelen. Als je je lichamelijk niet goed voelt, heeft een energieblokkade vaak ook effect op het psychisch functioneren. Kortom het zelfhelend vermogen wordt belemmerd -of in het ergste geval- uitgeschakeld.

Om een vergelijk te maken: wanneer er in een nieuwe fiets geen lucht in de banden wordt gepompt, kun je misschien wel fietsen, maar het gaat erg zwaar en er komen mankementen. Dus is het van belang dat de banden worden opgepompt.

Hoe zit het energiesysteem in elkaar?

Energie wordt vanuit de aura en de chakra's via meridianen (met de acupunctuurpunten) vervoerd door het lichaam.
Wanneer er ergens een deel van het systeem geblokkeerd is, heeft dit zijn uitwerking op elk ander onderdeel dat volgt in de cyclus. Hoe groot de gevolgen zijn van deze blokkades , is afhankelijk van de plaats waarop deze zijn gesitueerd.

De auralagen gaan in lagen door het fysieke lichaam en eindigen telkens een eindje verder aan de buitenkant van de vorige laag. Elke laag heeft zijn eigen functie. De aura bewerkt de energie zodanig dat deze uiteindelijk te verwerken is voor het fysieke lichaam. Er kunnen zich blokkades in bevinden of er kan met de lagen zelf iets aan de hand zijn.

De auralagen worden op de plek gehouden door het electromagnetische systeem. Het vormt de verbinding tussen auralagen, de fysieke mens, de aarde en de kosmos. Ook dit deel van het systeem kan ontregeld of beschadigd raken door velerlei oorzaken en is een belangrijke schakel.

De chakra's zijn de verbindingskanalen tussen de aura en de meridianen. Ook in de chakra's wordt de energie bewerkt.

Meridianen zijn aanvoerkanalen (vergelijkbaar met de bloedsomloop) met grote banen en vertakkingen naar alle delen van het lichaam. Uiteindelijk wordt elke cel gevoed met energie via de allerkleinste vertakkingen (vergelijk de haarvaten van de bloedsomloop). Ook in de meridianen en de acupunctuurpunten, die zich in de meridianen bevinden, vinden bewerkingen plaats. De Chinese gezondheidszorg heeft de meridianenleer als basis.

In de cellen wordt de energie verwerkt via een ingewikkeld proces waar uiteraard ons hele fysieke lichaam bij betrokken is. Samen vormt dit een ingenieus systeem, waarin elk onderdeel zijn eigen plek heeft.

Correcties hebben tot doel het lichaam en de gehele mens in balans te brengen en blokkades, die ook van psychische aard kunnen zijn, op te heffen. De kinesioloog verbindt zich met het energieveld van de client; door andere frequenties te gebruiken kunnen er verschuivingen gerealiseerd worden en verbeteringen plaatsvinden.

Soms is de juiste frequentie waardoor er een correctie kan worden uitgevoerd niet aanwezig. Alles in de omgeving heeft een specifieke frequentie die de omgeving beïnvloed. Energiebanen zijn op veel verschillende manieren te beïnvloeden, o.a. door voedsel, kruiden, de energie van bv. kristallen en edelstenen, bloemen en kleuren. Door een middel toe te voegen kan de juiste frequentie wel worden bereikt zodat de correctie alsnog kan worden uitgevoerd.

Daarom heeft de kinesiologie een uitgebreid scala aan correctiemogelijkheden. Het leuke van kinesiologie is dat het energiesysteem zelf aangeeft waar het mee gebaat is. En d.m.v. Touch for Health wordt dit tastbaar gemaakt. Doordat de kinesioloog zijn eigen energieveld verbindt met dat van de cliënt, rolt er vanzelf een correctie uit die werkt! Immers, er zal geen methode uit voortkomen die niet past bij een van de twee.