Contacten

Soms is het wenselijk in contact te treden met een overleden dierbare. Wanneer er iemand is overleden zonder dat er goed afscheid is genomen of wanneer er zaken onuitgesproken zijn gebleven kan dat blokkades opleveren die verder gaan met het leven in de weg staan. Het kan zelfs de oorzaak zijn van depressies.

De reacties na een dergelijjk contact zijn zeer divers; meestal is er nadien sprake van opluchting en kan de draad weer opgepakt worden.

Wanneer een dergelijk probleem zich voordoet, is het mogelijk dat er tijdens een consult spontaan een dergelijke ontmoeting plaatsvindt.