Bovenzintuiglijke waarnemingen

Waarom bovenzintuiglijke waarnemingen en niet bv. paranormale waarnemingen? Deze uitdrukking geeft letterlijk aan wat het is. Het gaat om waarnemingen die ongeveer 60 cm. boven het hoofd binnenkomen via ons individuatie-chakra. Het woord "paranormaal" geeft eigenlijk aan dat we met iets van doen hebben wat niet "normaal" is. Bovenzintuiglijk waarnemen is heel normaal. We doen het allemaal, elke dag. Vaak zijn we het ons echter niet bewust.

Wanneer we bv. een ruimte binnenkomen waar zich zojuist een woordenwisseling heeft afgespeeld tussen twee personen, is te voelen dat de atmosfeer niet ontspannen is. Dit voelt bijna iedereen wel. Wat we dan voelen is de gespannen energie in de aura van de personen. Voor de meesten van ons niet zichtbaar, maar wel duidelijk voelbaar.

Bovenzintuiglijk waarnemen kan op veel verschillende manieren. Zo kennen we het helderziend zijn. Dit is de meest bekende vorm. Daarnaast kan iemand ook helderhorend, heldervoelend, helderwetend, helderruikend en als het gaat om smaken, helderproevend zijn. Iemand kan b.v. aan de mondgeur ruiken of de ander ziek aan het worden is of proeven dat etenswaar morgen nog goed is of juist niet. In je omgeving dist iemand een verhaal op en vertelt dat vol overtuiging en je weet pertinent dat het niet waar is, dat het anders gegaan is, ook al was je er niet bij. We zeggen dan bv. "dat voelde ik aan mijn water, ik wist dat hij/zij de waarheid niet sprak, maar ik kon er de vinger niet op leggen".

Natuurlijk zijn er mensen die geen van deze talenten hebben meegekregen. De meeste mensen hebben echter wel een of andere vorm die latent aanwezig is als talent. Zoals met alle talenten, kun je deze talenten ontwikkelen. Bij sommigen is het talent duidelijk van jongs af aan aanwezig en wordt het herkend en ontwikkelen deze talenten zich geleidelijk aan. Bij anderen komt het op latere leeftijd in een rap tempo tot ontwikkeling, meestal na een heftige gebeurtenis. Als je er verder niets mee doet zal het niveau waarop het talent zich ontwikkeld, niet het maximale niveau bereiken van wat haalbaar zou zijn. Oefening baart kunst, ook bij dit talent. Het niveau wat je kunt halen, is afhankelijk van je aanleg.