Kinesiologie

E-motie: Energie in beweging

Elke gebeurtenis en gedachte verandert iets in het energiesysteem. Elke cel in het lichaam heeft hiermee te maken. Kinesiologie betekent eigenlijk niets anders dan de leer van de (spier-)beweging en verwijst daarmee meteen al naar de oorsprong van de methode, de chiropractie. Spiercellen kennen maar twee acties: aanspannen en ontspannen. Vanuit dit gegeven werd ontdekt dat elke verandering in energie invloed heeft op het functioneren: de spierspanning veranderde. De  spier werd sterker, of werd zwakker. Logischerwijze was aan te nemen dat ook de andere cellen met hetzelfde fenomeen te maken hadden. Er was dus een manier gevonden om te constateren hoe de energie in de cellen worden beïnvloed en te controleren of veranderingen de energie versterkt dan wel verzwakt. De Touch for Health-methode wordt hiervoor gebruikt.  Beweging betekent leven. Beweging is voorwaarde voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Energie is beweging.

De driehoek van gezondheid

Vanuit de kinesiologie wordt er gewerkt met een beeld van de driehoek van gezondheid, waarbij elke zijde van de driehoek even lang is. De drie delen zijn:

 

 

Verandert er in een deel iets in de energie, dan heeft dat uiteraard ook gevolgen voor de andere twee delen. Op het energetische vlak zijn deze delen continu met elkaar in interactie. Is er sprake van onbalans in een van deze aspecten, dan volgt automatisch onbalans in een ander aspect van de driehoek. Kinesiologie is een holistische methode om gezondheid te beïnvloeden, het behandelt de gehele mens.

Het lichaam

Ons lichaam is ons aardse voertuig. Alle veranderingen ervaringen en gebeurtenissen worden in ons lichaam verwerkt, altijd opnieuw zoekend naar een balans.

Het zelfhelend vermogen

Iedereen heeft een enorm potentieel aan zelfhelend vermogen. Denk maar eens aan de simpele snee in de vinger of aan een verkoudheid die "vanzelf" over gaat. Doordat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van het energiesysteem en het dus ook niet onderhouden, wordt een belangrijk deel van het potentieel tot zelfheling buiten beschouwing gelaten en verwaarloosd.

Door middel van kinesiologie wordt het energiesysteem gebalanceerd en is er altijd sprake van ondersteuning in het (zelf)genezingsproces.
Het niet goed functioneren begint vaak met uitval van het energiesysteem en eindigt met lichamelijke of psychische klachten.

Het balanceren van het energiesysteem ondersteunt elke andere behandeling. Door het energieveld te verbinden met die van de cliënt, is het mogelijk verschuivingen in het energiesysteem te realiseren, zodat verbeteringen kunnen plaatsvinden. De voeding die we innemen speelt een belangrijke rol in het energetisch functioneren. In het hoofdstuk voeding vindt u hierover meer informatie.
Ook in de reguliere sector wordt het zelfgenezend vermogen beïnvloed met name door middel van medicijnen. Kinesiologie en de reguliere behandelingen zijn een welkome aanvulling voor elkaar.