Spiertesten

Maakt het mogelijk onzichtbare energie tastbaar te maken voor ieder mens.

Touch for Health, is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld. Dr. George Goodheart, van huis uit chiropractor, is een belangrijke persoon in de ontwikkeling van de Touch for Health methode. John Thie pakte het systeem op en werkte het uit tot een stap-voor-stap methode, toegankelijk voor een breed publiek. Touch for Health is een complementaire, holistische, integrerende techniek, waarbij het belangrijkste grote voordeel is dat middels deze techniek bewustwording van de onderliggende problematiek kan worden gerealiseerd. Wanneer we weten dat hetgeen we bewust meemaken voor de meeste personen slechts 1 a 2 procent is van alles wat zich afspeelt in ons systeem, zal het duidelijk zijn dat er een zee van kennis ligt opgeslagen in het onderbewuste deel van ons systeem. Touch for Health maakt het mogelijk toegang te krijgen tot het onderbewuste en belangrijke informatie naar het bewuste niveau te brengen. Informatie die in veel gevallen leidt tot de definitieve oplossing van het probleem.

Touch for Health is op drie manieren te gebruiken:

  • Als correctiemiddel
  • Als testgereedschap
  • Als instrument om te leren c.q. bewustwording te bevorderen.

Touch for health is geschikt voor

Ze is geschikt als afzonderlijke correctiemethode voor een Touch-for-health balans. In de TFH wordt gewerkt met 42 grote spieren. Al deze spieren kunnen om de een of andere reden energetisch stil komen te liggen. Het gevolg is dat de spier niet meer in staat is zijn werk te verrichten. De omliggende spieren worden nu gedwongen het werk over te nemen en raken op den duur overbelast. Het gevolg is dat er fysieke klachten ontstaan. Door nu de spieren energetisch te versterken, komt er weer evenwicht in het gebied waar het probleem zich afspeelt. Het zelfgenezende vermogen kan zijn werk weer doen en de klacht kan worden opgelost.

Touch for Health als testgereedschap. Spiercellen kennen twee acties: aanspannen en ontspannen. Via dit mechanisme maken we gebruik om te achterhalen of een verandering het systeem versterkt of verzwakt. Via spiertesten wordt contact gemaakt met het lichaam. Hiermee kunnen we opsporen hoe de energie door het lichaam stroomt, waar deze blokkeert en hoe dat verholpen kan worden.

Touch for Health is geschikt als leer of bewustwordingsmiddel, als uitgangspunt om helende capaciteiten te gebruiken in vrijwel elke discipline. Het bewustwordingspricipe is daarbij een belangrijke schakel. Touch for Health helpt bij het concretiseren van intuitieve waarnemingen. Het helpt ook bij het ontdekken van helende capaciteiten door middel van een heel tastbare benadering. Ook aura- en chakrahealing is op deze wijze inzichtelijk te maken en op een begrijpelijke wijze uit te leggen.

In 1970 is officieel besloten het meridiaansysteem als centrale focus te gebruiken. De theorie van de vijf elementen, die in de traditionele Chinese geneeskunde en de acupunctuur wordt gebruikt, heeft hiermee een belangrijke plaats ingenomen in Touch for Health.

Inmiddels ben ik zo enthousiast over deze methode, die ook simpel is in te zetten voor huis-tuin- en keukengebruik, dat ik de instructeurscursus heb gevolgd en de cursus aanbied als mogelijkheid, zie cursussen.