De telescoop

Voelen is een vak

We hebben het vermogen om te voelen meegekregen en het werkt al vanaf de eerste dag. Voelen doen we allemaal. Het denken begint pas na een aantal jaren.

Van denken hebben we een hoge pet op. Grote denkers erkennen we al vele eeuwen en ze hebben een grote invloed op de wijze waarop we omgaan met elkaar in onze samenleving. Voelen werd gezien als emotioneel gedoe, met tranen en gesnotter en dat werd en wordt nog steeds door velen niet gewaardeerd.

Descartes zei “Ik denk, dus ik ben.” Dan komt bij mij de vraag omhoog: “Denk je niet, dan ben je dus niet…?)”. Descartes (1596 – 1650) was een Fransoos bekend is om zijn Dualisme: het idee dat het hoofd en het lichaam gescheiden zijn, die moeten in harmonie samenleven, het hoofd moet de leiding hebben. Volgens Descartes waren waarnemingen, door ons lichaam, van inferieure kwaliteit, en om iets écht te weten, moest het via rede en logica worden beredeneerd. Het idee dat het denken leidend moet zijn, is wijdverbreid de basis geworden voor de huidige maatschappelijke inzichten.

Gelukkig is er al een tijd lang een beweging gaande die niet meer zo overtuigd is van deze inzichten. Veel klachten die niet begrepen worden, lijken voort te komen uit een deel van het bewustzijn dat te maken heeft met voelen.

Het bewustzijn wordt gevormd door alle aspecten van ons zijn samen. Deze aspecten vormen een eenheid, en dat ben jij! Ze horen bij elkaar en versterken elkaar. De zintuigen, de oren, ogen, neus, tong en huid laten ons horen, zien, ruiken, proeven en voelen, laten ons waarnemen om BEWUST te ZIJN.

Wanneer ik probeer dat wat ik voel te be”grijpen”, dan kom ik woorden tekort. Voelen is een talent, net zoals denken een talent is en het hoort bij elke mens. Het helpt ons betekenis te geven aan de wereld. Problemen die voortkomen uit het voelen, hebben een behandeling nodig vanuit deze inzichten.

M.b.v. spiertesten-kan een probleem of klacht worden geanalyseerd en kan er worden afgestemd op de juiste benadering, en dat noemen we kinesiologie.
Socrates (496 v. Chr.- 399 v. Chr.) geloofde dat verwondering het begin is van wijsheid. Hij zei: “Al wat ik weet, is dat ik niets weet.”

Wanneer we alle “wijsheid” voor kennisgeving aannemen en ons open durven stellen voor wat we voelen, worden we misschien completer dan we ooit zijn geweest.

Het helen van het gevoel draagt bij aan het welzijn. Een positieve houding t.o.v. de behandeling is het begin van een goed gevoel!

En wie weet wordt voelen dan uiteindelijk ook algemeen erkend als vak!!

Wat kan De Telescoop u bieden: